Vår barnehage

Natvigheia barnehage er en foreldreeid barnehage. Alle som har barn i barnehagen er eiere.

Barnehagen ble startet i juli 2004, og den er bygd av Trygge Barnehager.

Foreldrene har så overtatt driften. Barnehagen er et samvirkeforetak, og foreldre blir medlem i samvirkeforetaket når de får tilbud om barnehageplass.

 Personalet er ansatt i samvirkeforetaket.

Medlemskapet i foretaket er på kr 2500,- pr. familie, og  betales senest 14 dager etter tildelt plass. Dette beløpet blir betalt tilbake når barnet/ barna slutter i barnehagen.