Vår barnehage

Natvigheia barnehage er en foreldreeid barnehage. Alle som har barn i barnehagen er eiere.

Barnehagen ble startet i juli 2004, og den er bygd av Trygge Barnehager.

Foreldrene har så overtatt driften. Barnehagen er et samvirkeforetak, og foreldre blir medlem i samvirkeforetaket når de får tilbud om barnehageplass.

 Personalet er ansatt i samvirkeforetaket.