Plass i barnehagen

Ønsker du å søke barnehageplass hos oss, må du søke via Arendal kommune. Her får du informasjon om hvordan du gjør det og hva vi kan tilby.

Vi har felles opptaksystem med Arendal kommune. Den er elektronisk basert. Det betyr at for å søke plass hos oss må du gå via kommunens nettsider. www.arendal.kommune.no. Vi har hovedopptak i mars hvert år. På ledige plasser gjennom året har vi løpende opptak. De som ikke får et tilbud ved hovedopptak blir stående på venteliste.

 

Her er direktelinkt for å søke barnehageplass:

https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/Arendal 

 

Hva kan vi i Natvigheia barnehage tilby hvis dere får plass her:

 • Vi har oppe fra kl 06.45 - 16.45, og har stengt 5 planleggingsdager og 2 uker i sommerferien.
 • Vi har egen kokk som lager lunsj til oss hver dag. Hun lager varmmat 2-3 ganger i uken. 
 • Dere må ha med frokost hvis barna skal spise det i barnehagen.
 • Pr. dag dato betales det 315,- for kost.
 • Vi har valgt å være en allsidig barnehage som gir barna mange og varierte hverdagsopplevelser.
 • Vi er opptatt av å gi barna mye tid og rom for lek.
 • De eldste barna (5-åringene) reiser på "leirskole" til Granestua.
 • Vi jobber etter prinsippene etter et program som heter "Være sammen" som har fokus på voksenrollen.
 • Vi har egen småbarnsavdeling.
 • Vi tar imot studenter fra universitetet og kan også ha utplasert elever fra videregående skole og NAV.
 • Barnehagen har de siste årene oppgradert uteområdet og hele barnehagen ble i 2017 pusset opp innvendig.
 • Vil du vite mer om oss kan du lese mer i virksomhetsplanen som ligger under dokumenter.
 • Dere er hjertelig velkommne på besøk i barnehagen hvis dere ønsker eller dere kan ringe for informasjon. Da spør dere etter daglig leder.