Plass i barnehagen

Ønsker du å søke barneahgeplass hos oss, må du søke via Arendal kommune. Her får du informasjon om hvordan du gjør det og hva vi kan tilby i vår barnehage.

Vi har felles opptaksystem med Arendal kommuen. Den er elektronisk basert. Det betyr at for å søke plass hos oss må du gå via kommunens nettsider. www.arendal.kommune.no Her trykker du på linken barnehager og skoler, da kommer du til siden med oversikt over alle barnehagene i kommune og hvordan du skal søke. Vi har hovedopptak i mars hvert år. På ledige plasser gjennom året har vi løpende opptak. De som ikke får et tilbud ved hovedopptak blir stående på venteliste.

 

Hva kan vi i Natvigheia barnehage tilby hvis dere får plass her:

 • Vi har oppe fra kl 06.45 - 16.45, og har stengt 5 planleggingsdager og 2 uker i sommerferien. 
 • Vi har valgt å ha en større voksentetthet enn det normen sier.
 • Vi har egen kokk som lager lunsj til oss hver dag. Og hun lager varmmat 2-3 ganger i uken. 
 • Dere må ha med frokost hvis barna skal spise det i barnehagen.
 • Pr. dag dato betales det ikke noe ekstra for kost.
 • Vi har valgt å være en alsidig barnehage som gir barna mange og varierte hverdagsopplevelser.
 • Vi er opptatt av å gi barna mye tid og rom for lek.
 • De eldste barna (5-åringene) reiser på "leirskole" til Øynaheia med fokus på skiaktiviteter.
 • Vi jobber etter prinsippene etter et program som heter Være sammen som har fokus på voksenrollen.
 • Vi har egen småbarnsavdeling.
 • Vi tar imot studenter fra universitetet og kan også ha utplasert elever fra videregående skole og NAV.
 • Barnehagen har de siste årene oppgradert uteområdet og hele barnehagen ble i 2017 pusset opp innvendig.
 • Vil du vite mer om oss kan du lese mer i virksomhetsplanen som ligger under dokumenter.
 • Dere er hjertelig velkommne på besøk i barnehagen hvis dere ønsker eller dere kan ringe for informasjon. Da spør dere etter daglig leder