STYRET I BARNEHAGEN

Styret i Natvigheia barnehage SA består av 6 personer. Disse blir valgt på årsmøte som avholdes i april hvert år. Representantene er foreldre som har barn i barnehagen.

Styret består av:

  • Egil Andre Olsen                   leder                  tlf 99229690
  • Linn Kvade Rannekleiv         nestleder           tlf 90575633 
  • Torstein Røynstrand Valvik   styremedlem      tlf 95701839
  • Stina Myhre Auestad            styremedlem      tlf 99488389
  • Filip Ærø Haugesten              styremedlem     tlf 93236013
  • Joakim Boye                        styremedlem       tlf 91740842