STYRET I BARNEHAGEN

Styret i Natvigheia barnehage SA består av 6 personer. Disse blir valgt på årsmøte som avholdes i april hvert år. Representantene er foreldre som har barn i barnehagen.

Styret består av:

  • Egil Andre Olsen -           leder  -                      tlf 99229690            
  • Torstein Røynstrand Valvik - styremedlem -       tlf 95701839
  • Janne Engebretsen -        styremedlem -           tlf 99788303
  • Stina Myhre Auestad-       styremedlem-            tlf 99488389
  • Linn Kvade Rannekleiv -   nestleder-                  tlf 90575633
  • Frank Arne Lillestø-          styremedlem-             tlf 47634476