STYRET I BARNEHAGEN

Styret i Natvigheia barnehage SA består av 6 personer. Disse blir valgt på årsmøte som avholdes i april hvert år. Representantene er foreldre som har barn i barnehagen.

Styret består av:

  • Egil Andre Olsen -           leder  -                      tlf 99229690
  • Hannes  Herter Grimm -  nestleder -                tlf 45452037
  • Tine S Berglund -            styremedlem -           tlf 47375381
  • Joakim Boye -                 styremedlem -           tlf 91740842
  • Janne Engebretsen -        styremedlem -          tlf 99788303
  • Kari Liheim Sund -           styremedlem -          tlf 97029836