STYRET I BARNEHAGEN

Styret i Natvigheia barnehage SA består av 6 personer. Disse blir valgt på årsmøte som avholdes i april hvert år. Representantene er foreldre som har barn i barnehagen.

Styret består av:

  • Line de Lange Nilsen - styrets leder -    tlf 91726578
  • Hege L Johansen - nest leder -          tlf 47632847
  • Egil Andre Olsen - styremedlemm -       tlf 99229690
  • Hannes  Herter Grimm - styremedlem-  tlf 45452037
  • Tina S Berglund - styremedlem -           tlf 47375381
  • Tom Tveiten - styremedlem -                tlf 91886672