BARNEHAGLÆRER - VIKARIAT 100%

En av våre pedagoger skal ut i permisjon og vi søker vikar for henne snarest. Vikariatet vil vare til 02.10.2020

Vi søker en person som:

  • er utdannet barnehagelærer
  • kan planlegge selvstendig og sammen med hele personalet
  • liker å ta ansva
  • kjenner til og kan jobbe etter "være sammen"
  • er leken
  • tar barn på alvor

Vi kan tilby:

  • en stabil personalgruppe
  • humor og glede
  • kursing
  • tariffavtale gjennom PBL

Søknaden sendest til barnehagen på e- post m/ CV snarest og senest innen 01.09.19

For mer informasjon kan daglig leder kontaktes.

Ved ansettelse må politiattest vises