BARNEHAGEPLASS

HAR DU ET BARN SOM ER 3 ELLER 5 ÅR OG TRENGER BARNEHAGEPLASS? VI HAR LEDIG EN PLASS

I Natvigheia barnehage har vi 3 avdelinger. En småbarnsavdeling og to avdelinger for barn fra 3 år. Vi har tilsammen plass til 40 barn over 3 år i disse to gruppene, og vi har ledig en plass til et barn som er 3 eller 5 år. Ta kontakt med oss i barnehagen hvis du/ dere er interesert.